Monday, May 2, 2016

ทักทาย

ห่างหายไปนานกับบทความดีๆเกี่ยวกับอาวุธปืนเนื่องจากภาระงานที่มากขึ้น แต่คนรู้จักหลายท่านเรียกร้องให้นำความรู้มาแบ่งปันกันอีก จึงถือโอกาสนี้นำบทความที่น่าสนใจมาลงเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจการใช้อาวุธปืนเพื่อป้องกันตัวได้มีความรู้เพิ่มเติมและถูกต้องมากขึ้น

ที่ผ่านมาพบว่าบางเว็บนำบทความของผมไปลงโดยไม่ขออนุญาตและแอบอ้างว่าเป็นบทความของตนเอง อีกทั้งได้มีการนำไปพิมพ์เพื่อขายโดยไม่ได้ขออนุญาต

นอกจากนั้นแม้แต่ตำราเรียนของเจ้าหน้าที่ก็นำบทความของผมไปลงโดยไม่ขออนุญาตและไม่มีการอ้างถึงแหล่งที่มาของบทความดังกล่าว (ทำให้เข้าใจได้ว่าผู้นำบทความไปลงเป็นผู้เขียนเอง) ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”


                                                                                                                        Batman

No comments:


Newcastle limousines