Sunday, May 29, 2016

ปืนเจาะพอร์ต


ปืนเจาะพอร์ต

ปืนพกบางรุ่นบางกระบอกมีการเจาะช่องระบายก๊าซที่ปลายปากกระบอกปืน ช่องนี้มีประโยชน์อย่างไร จำเป็นมากน้อยแค่ไหนเรามาคุยกัน

ช่องระบายก๊าซที่ปลายลำกล้องปืนเราเรียกว่า พอร์ต (Port) เป็นช่องระบายก๊าซที่เกิดขึ้นขณะยิงปืนเมื่อกระสุนพ้นปากลำกล้องปืนออกไป ก๊าซที่ขับดันกระสุนให้พ้นปากกระบอกปืนจะถูกพ่นและระบายออกที่ช่องนี้เกิดแรงต้านในทิศทางตรงข้ามกับการกระดกขึ้นของปากกระบอกปืนขณะยิงปืน ทำให้ลดการสะบัดของปากกระบอกปืนเป็นผลให้ทำการยิงซ้ำได้เร็วขึ้น บางคนคิดว่าลดแรงถีบของปืนลงด้วยซึ่งไม่จริง ด้วยจุดประสงค์นี้แนวเจาะพอร์ตจึงอยู่แนวด้านบนของลำกล้องปืน

แน่นอนว่าทุกสิ่งมีข้อดีและข้อเสียหรือข้อดีนั้นต้องแลกมาด้วยบางสิ่งที่เราต้องเสียไป ในที่นี้คือ ความเร็วกระสุนที่ลดลง เนื่องจากแรงขับดันหัวกระสุนลดลงจากการถูกระบายออกเร็วกว่าปกติ

ในปัจจุบันปืนที่นิยมเจาะพอร์ตมีตั้งแต่ปืนพกกึ่งอัตโนมัติขนาดลำกล้องปกติ (5 นิ้ว) จนถึงปืนลำกล้องที่สั้นกว่า เช่น ปืน Glock เป็นต้น แต่ที่พบบ่อยก็มักเป็นปืนลูกโม่โครงเล็กเพื่อพกซ่อนไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ Smith & Wesson หรือ Taurus

จากการทดสอบปืนที่มีและไม่มีพอร์ตพบว่าลำกล้องปืนสะบัดขึ้นน้อยลงจริงในปืนที่มีพอร์ตในขณะที่ความเร็วกระสุนก็ลดลง ประโยชน์ที่ได้ก็เรื่องของการยิงซ้ำได้เร็วขึ้น เนื่องจากความเร็วกระสุนที่ลดลงทำให้เหมาะกับการยิงเป้าหมายระยะใกล้ ซึ่งการยิงเพื่อป้องกันตัวมักเกิดขึ้นในระยะใกล้มากๆ ปืนเจาะพอร์ตจึงใช้ในการยิงเพื่อป้องกันตัวได้อย่างไม่มีปัญหา แต่การยิงบางท่าหรือบางสถานการณ์ เช่น การยิงจากตำแหน่งที่พกปืน (Retention position), การยิงขณะที่มีการกำลำกล้องปืน, การยิงระยะใกล้เมื่อมีการต่อสู้บนพื้น (Ground fighting) เป็นต้น ซึ่งแสงไฟจากพอร์ต ควันและเขม่าดินปืนซึ่งพุ่งออกมาจากพอร์ตอาจมีผลกระทบต่อผู้ยิงได้ บางคนบอกว่าแสงไฟที่ออกจากพอร์ตอาจรบกวนการยิงในภาวะแสงต่ำแต่โดยส่วนตัวไม่คิดว่าจะเป็นปัญหา

การเจาะพอร์ตปืนมีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อให้ได้ประสิทธิผลตามที่ต้องการ ต้องใช้การคำนวณและเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงในการเจาะพอร์ต ไม่ใช่แค่ให้มีรูที่ปลายกระบอกปืนก็ใช้ได้แล้ว ดังนั้นการเจาะพอร์ตมาจากโรงงานผลิตปืนโดยเฉพาะหรือจากช่างปืนที่มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด การนำปืนมาเจาะพอร์ตเองโดยช่างที่ไม่ชำนาญและไม่มีความรู้ด้านนี้อาจทำความเสียหายให้กับปืนหรือไม่ได้ผลตามที่เราอยากได้

ผู้เชี่ยวชาญบางคนไม่ชอบปืนเจาะพอร์ตเนื่องจากต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในการใช้ปืนดังกล่าวในสถานการณ์พิเศษ ดังนั้นเราต้องฝึกยิงปืนกับปืนเจาะพอร์ตบ้างเพื่อให้คุ้นเคย เรียนรู้ข้อดีและข้อจำกัดของปืนเจาะพอร์ต ผู้ใช้ปืนต้องเป็นคนเลือกเองว่าจะใช้ปืนเจาะพอร์ตหรือไม่ หากเป็นไปได้อาจทดลองยิงปืนเจาะพอร์ตดูบ้าง

ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”
                                                                                                  เรียบเรียงโดย Batman

No comments:


Newcastle limousines